Začínáme s Vaším novým zapalovačem Zippo

Jak pečovat o benzínový zapalovač Zippo

Zapalovač Zippo odolný proti větru není jen zapalovač, je to pravý americký symbol. Od nezaměnitelného cvaknutí po kvalitu materiálu si jistě užijete svůj zapalovač Zippo po mnoho let.

Abychom Vám pomohli začít používat Váš odolný zapalovač a zajistili, že z něj získáte co nejlepší výkon, probereme vše od obsahu balení po důležité bezpečnostní tipy.

Uvnitř balení, buď za zapalovačem u modelů v blistrovém balení, nebo uvnitř víčka u verzí v dárkové krabičce, najdete návod k použití Zippo zapalovače. Je důležité si ho před použitím pečlivě přečíst.

Váš zapalovač je kryt světově proslulou doživotní zárukou Zippo. Pokud máte jakékoli otázky týkající se Vašeho zapalovače, nebo pokud potřebujete servis, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

 


Jak plnit Zippo zapalovač

 

 

Větruodolné zapalovače Zippo jsou navrženy tak, aby nejlépe pracovaly s prémiovým palivem a křesadly značky Zippo. Nyní si ukážeme, jak zapalovač naplnit nebo doplnit. Palivo se bude vypařovat i když zapalovač nepoužíváte, proto ujistěte se, že je víčko vždy zavřené a je dobré zapalovač před každým výletem doplnit. Při plnění buďte opatrní a provádějte tyto kroky daleko od jakéhokoliv zdroje ohně nebo plamene.

Postup pro naplnění zapalovače:

 1. Vyjměte vnitřní vložku (insert) z pouzdra.

 2. Otočte ji a zvedněte filcový polštářek, abyste odkryli vatovou výplň palivové komory. Tip: Pokud lze polštářek jen těžko uchopit a zvednout, použijte rozvinutou kancelářskou sponku nebo podobný nástroj.

 3. Pomalu začněte plnit vatovou výplň palivem. Přestaňte plnit, když palivo dosáhne vrcholu výplně nebo začne měnit barvu. Tip: Nepřeplňujte. Přebytečné palivo může unikat ze zapalovače. Vyhněte se kontaktu paliva s pokožkou. Pokud dojde ke kontaktu, postižené místo okamžitě omyjte mýdlem a vodou.

 4. Vložte vnitřní jednotku zpět do pouzdra, přičemž si dávejte pozor, aby jste setřeli jakýkoliv přebytečný roztok ze zapalovače a Vašich rukou před zapálením. Pokud je na zapalovači palivo, jednoduše ho otřete nebo krátce počkejte, až se odpaří. Ujistěte se, že kanistr s náhradním palivem je uzavřen a v okolí nejsou žádné rozlité zbytky paliva.

 5. Palcem protočte křesadlové kolečko směrem dolů, abyste vytvořili jiskru. Pokud se neobjeví plamen, opakujte.

 6. Jakmile se objeví plamen a skončíte s používáním, zavřete víčko, aby došlo k uhašení. Zippo zapalovač sám nezhasne, musíte zavřít jeho víčko. Varování: V závislosti na době používání buďte opatrní, protože zapalovač může být horký na dotek.

 


Jak vyměnit kamínek Zippo zapalovače

 

 

Náhradní kamínky Zippo jsou spotřebním materiálem a při běžném používání je třeba kamínek vyměnit v řádech několika týdnů.

K výměně křesadla musíme odstranit staré křesadlo z křesadlové trubice:

 1. Nejprve vyjměte vnitřní jednotku (vložku) z pouzdra.

 2. Otočte ji a pomocí malého šroubováku nebo mince povolte pružinu křesadla (zlatý šroubek na spodní hraně). Pomalu vyjměte pružinu. Tip: Pružina je napjatá, takže si dejte pozor, aby neodletěla.

 3. Po otočení vnitřní jednotky (vložky) zpět správně nahoru, odstraňte zbývající kus křesadla, pokud v komoře zbyl jeho zbytek, jemným poklepáním vnitřní jednotky na tvrdý povrch. Tip: Případné odolné úlomky křesadla nebo zbytky odstraňte rozvinutou kancelářskou sponkou.

 4. Vložte nové křesadlo do mosazně zbarvené křesadlové trubice. Ujistěte se, že jste nezaměnili mosazný hrot na konci pružiny křesadla a právě náhradní kamínek.

 5. Vraťte pružinu křesadla zpět a zatočte ji ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně zajištěna. Důležitý tip: Ujistěte se, že šroub je utažený, aby vložka šla zcela zatlačit do pouzdra zapalovače. Správě vložený insert pomůže zpomalit odpařování paliva zapalovače.

 6. Pokud se škrtací kolečko zasekne po instalaci nového kamínku, otočte kolečko několikrát zpět.

Tip na závěr: Můžete si ponechat extra náhradní kamínky pod filcovou podložkou pro budoucí použití.

 


Jak pečovat o knot v Zippo zapalovači

 

 

Počáteční údržba knotu

Nový knot je zpočátku bílý. Postupem času knot zčerná kvůli nánosu uhlíku, což snižuje jeho výkon. Když k tomu dojde, je potřeba knot oříznout:

 1. Pomocí pinzety nebo kleští jemně vytáhněte knot nahoru, dokud se neobjeví čistý knot. Uchopte knot co nejníže, abyste předešli jeho roztržení.
 2. Ořízněte konec knotu zároveň s horní částí komínu pomocí nůžek nebo kleštiček

Tip: Tento úkon by měl být prováděn jednou až dvakrát ročně. Každý knot je dlouhý cca 10 cm, takže po 2-3 ořezech bude potřeba knot vyměnit. Knot by měl být vyměněn, pokud zapalovač správně nezapaluje nebo pokud je nutné opakovaně zapalovat.

Výměna knotu u zapalovače Zippo

 1. Odstranění starého knotu: Vyjměte všechny komponenty z palivové komory: zlatý mosazný šroubek, plstěnou podložku, výplňový materiál a starý knot. Tip: Aby byla opětovná montáž rychlejší a snadnější, pečlivě znovu nainstalujte výplňový materiál ve stejném pořadí, v jakém byl odstraněn. 

 2. Instalace nového knotu: Vložte nový knot přes otvor v komínu a ohněte horní část knotu přes komín, aby během opětovné montáže zůstal na svém místě. Poznámka: U zapalovačů na dýmky je kryt komína odnímatelný. Stačí zasunout nehet pod okraj na kterémkoli konci a zvednout.

 3. Náhrada výplňového materiálu: Vraťte výplňový materiál v malých kouscích, proplétajíc knot mezi výplní do tvaru vlnovky nebo „S“. Tip: Cílem je zajistit, aby měl knot co největší kontakt s výplňovým materiálem.

 4. Připevnění plstěné podložky: Znovu nainstalujte plstěnou podložku přes trubičku křesadla a zajistěte ji šroubem s pružinou křesadla.Tip: Ujistěte se, že křesadlo během tohoto procesu nevypadlo.

 5. Oříznutí knotu: Ořízněte knot zarovno s výškou komína a vložte vložku zpět do pouzdra.


 10009-2     16003-2     16004-2     98030-2