Upozornění: Od 15. 7. do 28. 7. bude kamenná prodejna zavřená z důvodu dovolené. Provoz e-shopu bude ovšem bez omezení a internetové objednávky stále odesíláme. Děkujeme za pochopení.

Kódování a identifikační tabulky Zippo zapalovačů

Níže uvedené tabulky slouží pro usnadnění orientace v identifikačních znacích zapalovačů Zippo. Zhruba od roku 1940 byly zapalovače Zippo označovány na spodní hraně pláště.

Prvotní funkcí kódovaného značení bylo rozlišení výrobních šarží zapalovačů, které interně sloužilo pracovníkům společnosti Zippo MFC, pokud přijali do opravy vadný kus zapalovače.

Jak se postupem času ze zapalovačů Zippo stávaly ceněné sběratelské artikly, stalo se i vyražené značení praktickým vodítkem k určení stáří, typu a hodnoty zapalovačů.

Zkráceně lze říci, že kódy v současné době slouží k určení měsíce a roku výroby. Názory, že písmena označují kvalitu či třídu zapalovačů jsou pouhé mýty.

Identifikační tabulky kódování Zippo mohou posloužit i v ověření, zda je konkrétní kus originálním zapalovačem Zippo. Padělatelé totiž zpravidla jejich kopie označují neexistujícími kombinacemi.

 zippo-logos-razby

 

 

 

Platí pro období 1933 - 1979

Letopočet
Pánské zapalovače (Regular)
levá strana        pravá strana
Dámské  zapalovače (SLIM)
levá strana           pravá strana
1933
bez označení
První dámský zapalovač byl vyroben v roce 1956, měl hladkou spodní stranu bez označení. V letech 1957-1965 měly dámské zapalovače odlišné značení od pánských.
1937
Patent 2032695
1942 - 1946
Matný zrnitý povrch, Patent 203695 (zapalovače byly označeny chybně, správně mělo být 2032695)
c.1949 - c.1957
Patent 2517191 nebo bez čísla patentu
Zippo zaznamenává v letech 1949-1957 kolizi v označování spodních stran zapalovačů. Některé zapalovače, vyrobené v letech 1955-57 jsou označeny datem, avšak specifikace zůstala nejasná.
c.1951 - c.1957
Patent 2517191
 
 
1957
 
 
• • • •
• • • •
1958
Patent • • • •
2517191 • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
1959
• • • •
• • •
• • •
• • •
1960
• • •
• • •
• • •
• •
1961
• • •
• •
• •
• •
1962
• •
• •
• •
1963
• •
1964
 
1965
 
 
 
1966
| | | |
| | | |
Od r. 1966 bylo značení dámských i pánských zapalovačů totožné.
1967
| | | |
| | |
1968
| | |
| | |
1969
| | |
| |
1970
| |
| |
1971
| |
|
1972
|
|
1973
|
 
1974
/ / / /
/ / / /
1975
/ / / /
/ / /
1976
/ / /
/ / /
1977
/ / /
/ /
1978
/ /
/ /
1979
/ / / V tomto kódu byla udělána chyba, některé zapalovače byly nesprávně označeny: / / /.

 

Platí pro období 1980 - 2000

Letopočet
Pánské i dámské zapalovače (Regular & Slim)
Levá strana
Pravá strana
1980
/
/
1981
/
 
1982
\ \ \ \
\ \ \ \
1983
\ \ \ \
\ \ \
1984
\ \ \
\ \ \
1985
\ \ \
\ \
1986
\ \
\ \
V červenci 1986 byl tento systém označování
u všech zapalovačů (pánských i dámských tj. Regular a Slim) nahrazen jednotným značením.
Rok je uveden na pravé straně římskými číslicemi,
písmeno na levé straně označuje měsíc výroby
(A=leden, B=únor, atd.).
 
1986
G ... L
II
1987
A ... L
III
1988
A ... L
IV
1989
A ... L
V
1990
A ... L
VI
1991
A ... L
VII
1992
A ... L
VIII
1993
A ... L
IX
1994
A ... L
X
1995
A ... L
XI
1996
A ... L
XII
1997
A ... L
XIII
1998
A ... L
XIV
1999
A ... L
XV
2000
A ... L
XVI
Od roku 2000 bylo označování změněno - logo Zippo je vyraženo navlevo, písmeno označující měsíc výroby je na středu a nad římským číslem XVI je vyraženo 2000.
 
 
 

Platí pro období 2001 - po současnost

Od roku 2001 společnost Zippo zavedla nový způsob interpretace datového kódu.
Písmena A až L na levé straně spodní hrany stále představují měsíc výroby zapalovače,  ale rok výroby je označen posledními dvěmi arabskými číslicemi příslušného letopočtu a je na pravé straně vedle loga Zippo MFC.
Letopočet
 
Pánské a dámské
zapalovače (Regular & Slim)
 
Víceúčelový Zippo zapalovač
 
levá strana
pravá strana
levá strana
pravá strana
2001
A ... L
01
V roce 2002 byl vyroben první kus víceúčelového zapalovače. Kusy z produkce v únoru a březnu nebyly nijak označeny, od dubna 2002 jsou značeny na spodní straně kolečka, které slouží k regulaci výšky plamene.
2002
A ... L
02
D ... L
02
2003
A ... L
03
A ... L
03
2004
A ... L
04
A ... L
04
2005
A ... L
05
A ... L
05
2006
A ... L
06
A ... L
06
2007
A ... L
07
A ... L
07
2008
A ... L
08
A ... L
08
2009
A ... L
09
A ... L
09
2010
A ... L
10
A ... L
10
2011 až po současnost A ... L

11

12

13

14

A ... L

11

12

13

14

15

16

17

atd.