Jak na Zippo BLU

Ať už jste šťastným majitelem nového Zippo BLU, nebo o něm jen uvažujete a hledáte všechny dostupné informace, možná oceníte níže uvedený návod k plnění a obsluze plynového zapalovače Zippo.

 

Nový plynový zapalovač s tryskovým plamenem ZIPPO BLU se dodává prázdný, nenaplněn palivem. Zippo MFC doporučuje používat originální plyn Zippo Premium, který samozřejmě najdete i v naší nabídce nebo jej dostanete ve specializovaných trafikách.

 

Krok první: Jak naplnit Vaše nové BLU plynem?

 

1. Zapalovač vždy plňte v poloze vzhůru nohama, jak je znázorněno plneni-zippo-blu
na obrázku vpravo. Nevytahujte vnitřní jednotku zapalovače -
plnící ventil je na spodní části zapalovače. Zapalovač plňte v dobře
větraném místě. Při plnění držte zapalovač směrem od obličeje.

2. Před zahájením plnění Vašeho Zippo BLU si, prosím, pozorně
přečtěte pokyny i na samotném balení plynového média.
Vložte plnící hubici plynu do plnícího ventilu zapalovače, tak aby
hubice rovně doléhala a plyn nemohl postranách unikat.
Následně stiskněte plyn směrem k zapalovači a držte stejnoměrným
tlakem po dobu pěti vteřin. Toto opakujte dvakrát nebo třikrát.

3. Před prvním zapálením po plnění zapalovače vyčkejte alespoň
dvě minuty. Tím se umožní, aby se přebytečný plyn v zapalovači
vypařil a tlak plynu se v nádrži ustálil.

 

 

 

 

Ve druhém kroku si shrneme postup jednoduchého zapalování

 

1. Otevřete víčkozazehnuti-zippo-blu
2. Pevně stlačte vršek křesadlového kolečka a na jednu vteřinu jej podržte.
3. Následným pohybem palcem otočte křesadlové kolečko.
4. A pohyb zakončete stisknutím tlačítka na uvolnění plynu, které zapálí modrý plamen.
5. Varování - plamen může být v jasném světle neviditelný.
6. Neotáčejte zapalovač směrem k obličeji.
7. Plamen nelze nastavovat.
8. K uhašení plamene povolte palec z tlačítka na uvolnění plynu.
9. Zavřete víčko.

 

 

 

varovani-zippo-blu

 

 

 

A v čem tkví unikátnost zapalovačů Zippo BLU?

Inovační vlastností tohoto zapalovače je jeho systém zapalování pomocí křesadlového kolečka. Žádný jiný zapalovač s modrým plamenem nemá originální křesadlové kolečko Zippo, které vyniká svou spolehlivostí a při každém křesnutí vytvoří bohatou jiskru, která spolehlivě zažehne modrý plamen.

Velkou výhodou je skutečně jednoduchá údržba, kdy výměna kamínků je velmi snadná a doma ji každý bez problémů zvládne. K dosažení špičkového výkonu zapalovače doporučujeme používat originální kamínky Zippo.

 

  

Postup při výměně kamínků

 

 

1. Otevřete víčko zapalovačevymena-kaminku-zippo-blu
2. Tahem vzhůru vytáhněte jednotku s kolečkem/kamínkem. Pouze jednoduše prsty uchopte křesací kolečko a celá jednotka půjde snadno vytáhnout. Oproti klasickým zapalovačům Zippo vytahujete pouze kolečko, nikoliv celý insert.
3. Po vytažení jednotky ji otočte vhůru nohama a na konci najdete hlavičku šroubku. Ten povolte šroubovákem nebo například mincí.
4. Vyndejte šroubek i s pružinou, která je k němu připevněná. Na konci pružiny je kovový špalíček, ten tlačí na kamínek, který je volně v dutině trubičky. Opotřebovaný kamínek vyklepněte z trubičky.
5. Vhoďte nový kamínek Zippo do trubičky.
6. Zastrčte šroubek s pružinou zpět a zašroubujte jej.
7. Zasuňte celou jednotku zpět do zapalovače. Ujistěte se, že je jednotka vložená tak, aby zářez na zapadnutí byl otočený směrem k hořáku. Jednotka zapadne na své místo.

Poznámka: Pohyb jednotky nahoru a dolů je normální.

 

vymena-kaminku-BLU

 

 

Jak udržovat špičkový výkon Vašeho Zippo BLU?zippo-blu-v-zime

Jako na všechny plynové zapalovače, tak i na Zippo BLU působí nadmořské výšky vyšší než 1500 metrů. Výkon lze pozitivně ovlivnit používáním značkového plynu Zippo Premium. Použití plynu od jiných výrobců může způsobit ucpání a špatné zapalování, zvláště ve vyšších nadmořských výškách a za teplot pod podem mrazu.

Všechny plynové zapalovače musí být uchovávány v teplotách nad bodem mrazu, aby bylo zaručeno jejich bezproblémové fungování. Plně postačí, pokud budete v nepříznivých klimatických podmínkách nosit Váš Zippo BLU ve vnitřní kapse, nebo jej zahřejete v dlaních pár minut před jeho použítím.

 

 

 

  

Čištění zapalovače

 

Aby Vám bezproblémový chod zapalovače dělal radost po dlouhou dobu, stačí jej občas jednoduše vyčistit. Zavřete víčko a otočte Zippo BLU vzhůru nohama. Poté jemně několikrát poklepejte víčkem zapalovače na plochý povrch, čímž uvolníte uhlík, nahromaděný v systému ventilů. Otevřete víčko a vyklepejte ze zapalovače
uvolněné nečistoty. K čištění zapalovače nepoužívejte stlačený vzduch, kancelářské svorky ani jiné předměty. V opačném případě by hrozila ztráta platnosti záruky.

 

Jak funguje doživotní záruka u Zippo BLU?

Každý kapesní plynový zapalovač Zippo je kryt doživotní zárukou na jeho funkčnost. Pokud se Vám zapalovač rozbije, nebo jeho chod nebude 100% spolehlivý, můžete uplatnit tuto záruku buď přímo u nás (pokud jste jej u nás i zakoupili), nebo se můžete obrátit na certifikované servisní středisko v České republice, kontakt Vám rádi předáme. Zapalovač bude následně uveden do prvotřídního stavu a to zcela zdarma a nezáleží na jeho stavu či stáří. Záruka se ovšem nevztahuje na lak a povrch.

Jako u každého klasického zapalovače Zippo, tak i u plynového Zippo BLU platí heslo společnosti: "Buď funguje, nebo jej opravíme zdarma".