Návody

Vážení zákazníci a návštěvníci stránek,

připravili jsme pro Vás soubor stručných návodů, jak pečovat o Vaše zapalovače Zippo.
Jednotlivé postupy jsou rozděleny do tématických částí:

Pro snazší orientaci jsou jednotlivé textové pasáže zvýrazněny stejnou barvou, jako části postupů, ke kterým se váží.
Dále na stránce najdete textové návody:

 

V případě, že máte jakýkoliv technický dotaz, na který jste na této stránce nedostali odpověď, jsme Vám kdykoliv
k dispozici, neváhejte nás kontaktovat.


Plnění Zippo zapalovače benzínem

 

Jak vyměnit knot v Zippo zapalovači

 

Popis - schéma zapalovače Zippo

 

 

Péče o povrch zapalovačů Zippo

 

Mosazné zapalovače


Každý nový mosazný zapalovač Zippo má na povrchu tenkou ochrannou vrstvu, která mosaz chrání před
nežádoucími vlivy. Tento speciální nátěr bude ovšem při používání zanikat a povrch zapalovače tak získá
jedinečnou patinu.

 

Jak lze čistit mosazný povrch Zippo zapalovačů?
 

Typ mosazi na povrchu:
 

High Polish Brass (leštěná mosaz) – lze čistit jemným hadříkem a vhodným typem leštěnky
(je třeba vybrat prostředek, který je vhodný pro letění mosazi a dbát doporučení výrobce
konkrétního připravku)
 

Brushed Brass (broušená mosaz) – doporučuje se použít lehký hadřík z mikrovláken
nebo houbičky se střední tvrdostí od výrobce Scotch-Brite. Není vhodné používat
ocelovou drátěnku. Při čištění povrchu zapalovače je třeba třít povrch po směru broušení.

 

Starožitný povrch zapalovačů (Antique Silver a Antique Brass)

 

Zapalovače se starožitnou povrchovou úpravou mají speciální povrch, který díky používání získá
opotřebovaný a tzv. nostalgický vzhled. Tato povrchová úprava není tedy stálá a používáním bude
Zippo zapalovač měnit vzhled.

 

Tento typ povrchu ovšem velmi rychle reaguje s alkoholem a těkavými látkami včetně benzínu.
Při plnění zapalovače Zippo proto doporučujeme, abyste uložili schránku zapalovače do dostatečné
vzdálenosti od plněného insertu. Insert je dále vhodné po plnění pečlivě otřít hadříkem a až poté
vrátit zpět do schránky zapalovače.

 

Pozlacený povrch zapalovačů

 

Lze čistit měkkým hadříkem a vodou. Nepoužívejte abrazivní látky (s brusným účinkem).

 

 

 

Návod k benzínovému ohřívači rukou ZIPPO

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY V NÁVODU U PRODUKTU
PEČLIVĚ SE ŘIĎTE POKYNY PŘI PLNĚNÍ PALIVEM. NEPŘEPLŇUJTE!

Nový ohřívač rukou není naplněn banzínem

Používejte pouze palivo do zapalovačů Zippo Premium.
Ohřívač rukou je znovuplnitelný a je určen k opakovanému používání. K zajištění bezpečného a bezproblémového
chodu je třeba dodržovat níže uvedené pokyny.

• Ohřívač rukou se při používání může velmi rozpálit. Abyste nespálili sebe ani nikoho jiného, skladujte zařízení
vždy v dodaném ochranném látkovém pouzdru. Pokud je i tak příliš horké, zabalte ho do dalšího kusu látky.
Při vyjmutí z dodaného ochranného pouzdra bude ohřívač velmi horký, dokud se nespotřebuje veškeré palivo.
NEDOTÝKAT SE.

• Nevyndávejte ohřívač z dodaného ochranného látkového pouzdra ani nesahejte na ohřívací plochu,
pokud je horká.

Aby se zabránilo popálení kůže, nenechávejte ohřívač po delší dobu pouze na jediném
místě na těle. Přendávejte ho často na jiná místa na těle. Nepoužívejte při spaní. Popálenina nízkou teplotou
je způsobena dlouhodobým stykem se zdrojem tepla, který má vyšší teplotu než je tělesná teplota,
ale ne tak vysokou, že by to způsobilo okamžitou popáleninu. Mezi příznaky mohou být rudé skvrny
nebo puchýře na kůži. K tomuto jevu může dojít, aniž byste si toho byli vědomi.
Děti, starší osoby, invalidé a jedinci, kteří ohřívač rukou nemohou sundat sami, musí být při používání
tohoto výrobku pod dohledem. Ohřívač rukou sundejte z kůže okamžitě, pokud se nepříjemně rozpálí.
Při nesprávném používání nebo při vyjmutí z dodaného ochranného látkového pouzdra se může rozpálit
na vysoké teploty, které mohou způsobit popáleniny a trvalé jizvy.

Ohřívač rukou je určen POUZE PRO VNĚJŠÍ POUŽITÍ.

Nedávejte palivo do zapalovače přímo na zapalovací plochu - tj. na katalický hořák. Nepřeplňujte.
Nenechte ohřívač rukou přijít do styku s očima ani s ústy. Při spolknutí paliva se obraťte
na lékaře. Nevynucujte zvracení.

Plnění

Ohřívač rukou - obrázek 1

 

1. Zkontrolujte, že ohřívač rukou je na dotek chladný. Sundejte z ohřívače víčko,
potom podržte ohřívač na délku (tak, že logo Zippo bude nahoře) a sejměte ze základu jednotku
s katalytickým hořákem. Viz obrázek 1.


2. Nalijte palivo pro Zippo do umělohmotné plnicí nádoby. Nerozlijte ho. Viz obrázek 2.

• Naplňte po spodní měrnou čáru na přibližně 6 hodin zahřívání.
• Naplňte po horní měrnou čáru na přibližně 12 hodin zahřívání
• Nepřeplňujte přes horní čáru.


3. Potom opatrně a pomalu nalijte obsah plnicí nádoby do bílého absorpčního materiálu (vypadá jako vata)
skrz otvory katalytického hořáku v ohřívači rukou, přičemž budete ohřívač držet ve svislé poloze.
Viz obrázek 3. Nepřeplňujte. Přeplnění může způsobit poruchy a riziko zranění a požáru.


4. Pokud hubice plnicí nádoby zatlačí bílý absorpční materiál při plnění dolů, použijte párátkoOhřívač rukou - obrázek č. 2
nebo podobný nástroj a načechrejte materiál zpět do horní části ohřívaře.

 


5. Držte ohřívač ve svilé poloze a opatrně znovu nasaďte jednotku s hořákem a zkontrolujte, že je správně usazená.


6. Pečlivě otřete veškeré rozlité palivo z povrchu ohřívače rukou a počkejte, až se přebývající kapalina vypaří,
než ho podpálíte.


7. Před podpálením zkontrolujte, že nádoba s palivem je uzavřená a že v okolí není žádné rozlité palivo.
Palivo je vznětlivé.

 

8. Před popálením nechte ohřívač rukou odstát ve svislé poloze po dobu alespoň 2 minut,
aby se palivo rovnoměrně rozlilo do absorpčního materiálu a dostalo se až do katalytického hořáku.

Ohřívač rukou - obrázek 3


9. Po naplnění a před podpálením nepokládejte ohřívač rukou naplocho. Když se položí,
palivo se může dostat do katalytického hořáku, což může způsobit, že při podpálení vyšlehne plamen.


Pokud vyšlehne viditelný plamen, musí se neprodleně uhasit. Obvykle lze plamen lehce sfouknout,
ale dělejte to opatrně a dávejte si pozor. Pokud je třeba, položte ohřívač na ohnivzdorný
povrch a nechte plamen dohořet nebo ho uhaste bezpečným způsobem.


10. Ohřívač rukou nebude po prvním naplnění a podpálení fungovat tak dlouho, jak je uvedeno,
a to kvůli rozběhnutí procesu mezi katalytickým hořákem a absorpčním materiálem.

Jak se podpaluje

Sejměte z ohřívače víčko, podržte ho jednou rukou ve svislé poloze a druhou rukou
přidržte plamen u jednotky katalytického hořáku po dobu přibližně 10 vteřin.
Viz obrázek 4. Podpálení po prvním naplnění může trvat déle než se očekává a ohřívač
se možná bude muset podpálit více než jednou. Ohřívač lze podpálit zapalovačem Zippo,
obvyklým zapalovačem nebo zápalkou. Řiďte se pokyny pro podpalovací zařízení.
Držte ruce a oblečení směrem od plamene. Ohřívač rukou se zahřívá katalytickým procesem.
Po podpálení na něm není žádný plamen. Výskyt plamene po podpálení znamená, že došlo k přeplnění.Ohřívač rukou - obrázek č. 4
Plamen uhaste a nechte nadbytečné palivo vypařit, než se pokusíte ohřívač znovu podpálit.

Po podpálení ohřívače bez výskytu plamene dejte na ohřívač rukou opět víčko, potom uložte
ohřívač do dodaného ochranného látkového pouzdra viz obrázek 5.
Ohřívač rukou musí být vždy uložen v dodaném ochranném látkovém pouzdru, aby nedošlo k přehřátí.
Po podpálení se teplo produkuje katalytickým procesem bez plamene.

Po podpálení není žádný bezpečný způsob, jak proces zahřívání zastavit. Pokud je třeba, uložte
ohřívač rukoudo dodaného ochranného látkového pouzdra a položte ho na ohnivzdorný povrch,
dokud palivo nevyhořía ohřívač je chladný na dotek. 

Katalytický hořák má omezenou použitelnost. Hořák vydrží na mnoho použitípodle toho,
jak se používá a na jak dlouho. Po určitém období ho vyměňujte. Není krytý zárukou.

Ohřívač rukou - obrázek č. 5
Záruka na ohřívač rukou Zippo

Pokud do dvou let od zakoupení tento ohřívač rukou přestane uspokojivě fungovat
v důsledkuvady v materiálech a/nebo vady ve výrobě, bude Vám zdarma opraven
nebo vyměněn za nový. Katalytický hořák se musí pravidelně vyměňovat a stejně
jako povrchová úprava není krytý zárukou.Tato záruka Vám uděluje konkrétní zákonná
práva, která platí současně s veškerými ústavními zákonya nijak je neovlivňují.
Použitím jiného paliva než paliva Zippo ztrácí záruka platnost. Náhradní hořáky nebo
pouzdra lze zakoupit od společnosti Zippo nebo v našem e-shopu www.mojezapalovace.cz.

 

 

 

Návod k víceúčelovému zapalovači Flexible Neck Utility Lighter

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY V NÁVODU U PRODUKTU

Nový zapalovač Flexible Nec Utility Lighter není naplněn plynem

Jak postupovat při prvním plnění:

1. Nastavte regulátor výšky plamene na minimum
(jedná se o otočné kolečko na spodní hraně rukojeti, na obrázku označeno písmenem "C")Zippo - víceúčelový podpalovač Flexible Neck Utility Lighter

2. Naplňte prémiovým butanem Zippo nebo jiným prémiovým butanovým plynem.
Důvod proč je doporučován originální butan Zippo je ten, že při použití levnějších
neoriginálních plnících médií hrozí poškození plnícího ventilu na zapalovači,
či jeho ucpání.

3. Zapalovač Flexi Neck Utility Lighter plňte vždy v pozici jak je ukázáno na obrázku,
tzn. zapalovač otočte ohebným krkem hořáku směrem k zemi. Následně do ventilu
(na obrázku označen písmenem "D") vložte hubici plnícího butanu a několikrát
zmáčkněte rovnoměrným tlakem. Je důležité hubici přiložit kolmo k ventilu, aby butan
při plnění neunikal po stranách. Při každém zmáčknutí vždy několik vteřin přidržte.

4. Po zcela prvním plnění zapalovač použijte až po 4 hodinách. To proto, aby se butan
a vnitřní části zapalovače stabilizovaly. Předčasné zapálení by mohlo vyvolat nadměrné
a nebezpečně vysoké hoření plamene.

 

Opakované plnění

1. Při opakovaném plnění, tzn. při druhém a všech následujícíh, je třeba dodržet stejný
postup jako při prvním plnění, pouze není třeba vyčkat 4 hodiny před zapálením,
ale nyní platí, že je nutné vyčkat pouze 2 minuty.

Neplňte v blízkosti hořícího plamene, zdroje tepla nebo jisker z ohně. Používejte pouze
v dobře větraném prostoru.

 

Uvedení do provozu

1. Při prvním zapalování se ujistěte, že je regulace výšky plamene nastavena na minimum.
2. Při použití zapalovače dbejte zvýšené opatrnosti a v zájmu bezpečnosti jím miřte mimo lidi
a hořlavé materiály.
3. Až když se plamen stabilizuje, nastavte jej regulátorem na požadovanou výšku.

 

Postup zapálení

1. Zmáčkněte a držte bezpečnostní pojistku - na plánku označeno písmenem "A".
2. Následně palcem posuňte zapalovací spínač dopředu - na plánku označen písmenem "B".
3. Uhašení plamene docílíte uvolněním spínače "B" a pojistky "A".

 

Úprava regulace plamene

1. Otáčejte regulátorem plamene (na plánku označen písmenem "C") směrem k symbolům:

+ pro zvýšení plamene
- pro snížení výšky plamene

 

Další informace

1. Jako všechny zapalovače plněné plynem, tak ani tento nebude dobře fungovat
v nadmořské výšce 3000 m.

 

Záruka

Na zapalovač Flexible Neck Utility Lighter je poskytována 3 letá záruka. Pokud se Vám v této lhůtě
zapalovač rozbije, bude Vám zdarma opraven nebo vyměněn za nový kus. Tato záruka se nevztahuje
na případy, kdy byl zapalovač nesprávně používán. Tato záruka neplatí na povrchovou úpravu.

 

Udržujte mimo dosah dětí. Víceúčelový zapalovač nepoužívejte k zapalování cigaret, doutníků ani dýmek. Zapalujte pouze směrem
od obličeje či oblečení. Nikdy nevystavujte zapalovač vyšším teplotám než 50°C, ani jej nenechávejte
delší dobu na přímém slunci. Zapalovač nerozebírejte, nepropichujte. Nad viditelným plamenem je extrémně vysoká teplota.
Při používání tohoto zařízení i každého jiného výrobku se řiďte pokyny a varováními výrobce tohoto přístroje.
Zapalovač nenechávejte zapálený déle než 30 vteřin. Po naplnění vyčkejte 2 minuty, než začnete zapalovač používat.
Naplněný zapalovač Flexible Neck Utility Lighter obsahuje hořlavý plyn pod tlakem.

Zippo - bezpečnostní symboly
 

 

Návod k plynovému podpalovači Outdoor Utility LighterOutdoor Utility Lighter - schéma

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY V NÁVODU U PRODUKTU

Nový podpalovač Outdoor Utility Lighter není naplněn plynem

První plnění butanem

1. Nastavte regulátor plamene na minimu - regulátor je na spodní hraně zapalovače,
na obrázku označen písmenem "C".

2. Naplňte prémiovým butanem Zippo nebo jiným prémiovým plynem.
Originální plyn Zippo je doporučován proto, že při jeho použití nehrozí poškození podpalovače.
Nekvalitní plyn může poškodit plnící ventil, nebo jej ucpat.

3. Plynový podpalovač plňte tak, jak je znázorněno na obrázku, tzn. držte jej plnícím ventilem
vzhůru, tak aby balení plynu bylo při dávkování tryskou směrem dolů. Následně do ventilu
(na obrázku označen písmenem "D") vložte plnící hubici plynu. Podpalovač i plnící plyn
se snažte držet v jedné přímce, aby nedocházelo k unikání plynu mezi hubicí a ventilem.
Rovnoměrným tlakem tiskněte hubici k ventilu - vždy po dobu několika vteřin. Tento postup
několikrát opakujte.

4. Po zcela prvním plnění podpalovače jej použijte až po 4 hodinách.
Je třeba, aby se vnitřní části a tlak v zapalovači stabilizovaly. Předčasné zapálení
by mohlo způsobit prutké hoření nepřiměřeně velkým plamenem.

 

Opakované plnění

1. Při opakovaném plnění postupujte dle výše uvedených bodů, stejně jako
při zcela prvním plnění zapalovače. Nyní ovšem již není třeba před zapálením
vyčkat 4 hodiny. Po opakovaných plnění stačí počkat alespoň dvě minuty
a následně je podpalovač připraven k použití.

Neplňte v blízkosti otevřeného ohně, zdroje tepla nebo jisker z ohně. Používejte pouze
v dobře větraném prostoru.

 

Uvedení do provozu

1. Při prvním zapalování se ujistěte, že je regulace výšky plamene nastavena na minimum.
2. Nemiřte zapalovačem směrem k obličeji, lidem ani k hořlavým materiálům či oděvům.
3. Až když se plamen stabilizuje, nastavte jej regulátorem na požadovanou výšku.

 

Postup zapálení

1. Stiskněte a držte tlačítko bezpečnostní pojistky - na plánku označena písmenem "A".
2. Pro škrtnutí a získání plamene zmáčkněte zapalovací spínač - na plánku označen písmenem "B".
3. Uhašení plamene docílíte puštěním pojistky "A" i spínače "B".

Upozornění: zapalovač držte ve svislé poloze, dokud plamen zcela nazhasne

 

Úprava regulace plamene

1. Otáčejte regulátorem plamene (na plánku označen písmenem "C") směrem k symbolům:

+ pro zvýšení plamene
- pro snížení výšky plamene

 

Další informace

1. Stejně jako všechny zapalovače plněné butanem, tak ani tento nebude dobře fungovat
v nadmořské výšce nad 3000 m.

Při používání zapalovače buďte velmi opatrní, plamen je velmi intenzivní a jeho část není při hoření vidět.

 

Záruka

Robustní zapalovač Outdoor Utility Lighter je kryt tří letou zárukou na bezproblémovou funkčnost.
Pokud se Vám v této lhůtě zapalovač rozbije, bude Vám zdarma opraven nebo vyměněn.
Tato záruka se nevztahuje na případy, kdy byl podpalovač poškozen chybným používáním.
Povrchová úprava není touto zárukou kryta.

Zapalovač uložte mimo dosah dětí. Outdoor Utility Lighter nepoužívejte k zapalování cigaret, doutníků ani dýmek.
Zapalujte pouze směrem od obličeje či oblečení. Nikdy nevystavujte zapalovač vyšším teplotám než 50°C, ani jej nenechávejte
delší dobu na přímém slunci. Podpalovač nerozebírejte, nepropichujte. Nad viditelným plamenem je extrémně vysoká teplota.
Při používání tohoto zařízení i každého jiného výrobku se řiďte pokyny a varováními výrobce tohoto přístroje.
Zapalovač nenechávejte zapálený déle než 30 vteřin. Po naplnění vyčkejte 2 minuty, než začnete zapalovač používat.
Naplněný zapalovač Outdoor Utility Lighter obsahuje hořlavý plyn pod tlakem.

Bezpečnostní symboly - Zippo

 

 

Návod ke svíčkovému zapalovači Mini MPL Zippo

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY V NÁVODU U PRODUKTU

Nový svíčkový zapalovač Mini MPL není naplněn plynem

 

První plnění zapalovače plynem

1. Nastavte regulátor plamene na minimu - regulátor naleznete ve spodní části zapalovače,Zippo svíčkový zapalovač - Mini MPL
na je obrázku označen písmenem "C".

2. Naplňte prémiovým butanem Zippo nebo jiným prémiovým plynem.
Originální plyn Zippo je doporučován proto, že při jeho použití nehrozí poškození částí zapalovače Mini MPL.
Nekvalitní butan může způsobit poškození plnícího ventilu, nebo zapříčinit jeho ucpání.

3. Mini MPL svíčkový zapalovač plňte tak, jak je znázorněno na obrázku vpravo, tzn. otočte zapalovač
plnícím ventilem vzhůru - ventil je na schématu označen písmenem "D".
Následně k ventilu přiložte plnící hubici balení plynu. Zapalovač i plnící plyn
držte v jedné přímce, aby nedocházelo k unikání plynu mezi hubicí a ventilem.
Rovnoměrným tlakem tiskněte hubici k ventilu - vždy po dobu několika vteřin.
Tento postup několikrát opakujte.

4. Po prvním plnění začněte zapalovač používat až za 4 hodiny.
Tato doba je nutná pro prvotní stabilizování plynu a vnitřních částí zapalovače.
Dřívější použití by mohlo způsobit nadměrné hoření.

 

Opakované plnění

1. Při opakovaném plnění postupujte dle výše uvedených bodů, stejně jako
při zcela prvním plnění zapalovače. Nyní ovšem již není třeba před zapálením
vyčkat 4 hodiny. Po opakovaných plnění stačí počkat alespoň dvě minuty
a následně je zapalovač připraven k použití.

Nikdy Mini MPL neplňte v blízkosti otevřeného ohně, zdroje tepla nebo jisker z ohně.
Používejte pouze v dobře větraném prostoru.

 

Uvedení do provozu

1. Při prvním zapalování se ujistěte, že je regulace výšky plamene nastavena na minimum.
2. Nemiřte zapalovačem směrem k obličeji, lidem ani k hořlavým materiálům či oděvům.
3. Až když se plamen stabilizuje, nastavte jej regulátorem na požadovanou výšku.

 

Postup zapálení

1. Stiskněte a držte tlačítko bezpečnostní pojistky - na plánku označena písmenem "A".
2. Pro škrtnutí a získání plamene posuňte zapalovací spínač - na plánku označen písmenem "B".
3. Uhašení plamene docílíte puštěním pojistky "A" i spínače "B".

Upozornění: zapalovač držte ve svislé poloze, dokud plamen zcela nazhasne

 

Úprava regulace plamene

1. Otáčejte regulátorem plamene (na plánku označen písmenem "C") směrem k symbolům:

+ pro zvýšení plamene
- pro snížení výšky plamene

 

Záruka

Na bezchybný chod zapalovače je poskytována 3 letá záruka. Po tuto dobu bude
zapalovač vždy zdarma opraven nebo vyměněn. Záruka se nevztahuje na poškození
způsobená chybným používáním Zippo Mini MPL. Záruka se nevztahuje na povrchovou
úpravu.

 

Zapalovač uložte mimo dosah dětí. Mini MPL nepoužívejte k zapalování cigaret, doutníků ani dýmek.
Zapalujte pouze směrem od obličeje či oblečení. Nikdy nevystavujte zapalovač vyšším teplotám než 50°C, ani jej nenechávejte
delší dobu na přímém slunci. Zapalovač nerozebírejte, nepropichujte. Nad viditelným plamenem je extrémně vysoká teplota.
Při používání tohoto zařízení i každého jiného výrobku se řiďte pokyny a varováními výrobce tohoto přístroje.
Zapalovač nenechávejte zapálený déle než 30 vteřin. Po naplnění vyčkejte 2 minuty, než začnete zapalovač používat.
Naplněný svýčkový zapalovač Mini MPL obsahuje hořlavý plyn pod tlakem.

 

Bezpečnostní symboly - Zippo, Mini MPL

 

 

Copyright © 2013 - 2022 mojezapalovace.cz